Våra tjänster

HR Interimuppdrag

Anlita en konsult  som tillfällig resurs vid exempelvis föräldraledighet, sjukfrånvaro eller arbetstoppar och som kan gå in i roller såsom HR chef, HR expert, HR Business Partner, HR Generalist eller HR Specialist. 

HR Support

Med affärsförståelse och HR expertis hjälper vi till vid tillfälligt behov av HR support inom bl a följande områden:

 • Arbetsrätt och förhandling - omorganisationer, arbetsbrist, upprätta kollektivavtal, avtalstolkning.
 • Förvärv och due diligience
 • Individ ärenden - rehab, misskötsamhet, diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, avslut av anställning.
 • Kartläggningar - ledarskapskartläggningar. lönekartläggningar, HR kartläggningar, Kulturkartläggningar.
 • Rekrytering
 • Facilitera workshops
 • Mentorskap och handledning

Projekt

Anlita en projektledare  eller delprojektledare som hjälper till att driva projekt såsom:

 • Transformationsprojekt
 • Digitaliseringsprojekt
 • Implementeringsprojekt
 • Innovationsprojekt