WiiBeck Consultings värderingar

Vi har hög integritetVi säkerställer öppenhet och agerar alltid till våra kunders bästa. Varje företag har sina utmaningar, vårt mål är att supporta våra kunder på ett konfidentiellt sätt för att lösa sina problem. Vi är här för att hjälpa våra kunder att nå sina mål.

Kvalitet är integrerat i allt vi gör. Vi förstår hur kvalitet genererar resultat för våra kunder, deras medarbetare och deras verksamhet. Vi levererar på våra åtaganden. Vi tar bara upp nya uppdrag när vi vet att vi kan leverera det och leverera det till högsta standard.

Vi arbetar tillsammans med dig. Vår styrka ligger i våra goda relationer med våra kunder och affärspartners, vilket är grundläggande för att uppnå positiva resultat. Vi utmanar och ger människor möjlighet att fatta bra affärsbeslut.

Om oss

WiiBeck Consulting grundades 2018 av Sara Osbeck och är ett enmans företag som brinner för konsultrollen och de möjligheter som roll skapar. Som konsult kan vi snabbt sätta oss in i verksamheten och på kort tid identifiera både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder så att HR kan bidra till verksamheten. Genom att ha förståelse för verksamhetens behov och därefter identifiera bästa HR lösningar kan HR bidra till verksamhetsutveckling genom såväl lönsamhet, ökad effektivitet och leverans som engagemang och förbättrat medarbetarskap och ledarskap. En av våra drivkrafter är att som konsult kan vi göra nytta och skapa mervärde för dig som kund. 

WiiBeck Consulting har erfarenhet från att arbeta i så väl privat som offentlig sektor. Allt från stora globala organisationer till små entreprenörs och familjeföretag. Vi har en bred och gedigen erfarenhet av samtliga HR processer samt erfarenhet av ledarskap med personalansvar. 

Konsultprofil

Foto 2.jpg

Sara Osbeck

Profil
Bred och trygg generalist med erfarenhet av samtliga HR processer. Stark inom arbetsrätt och förhandling och mycket god förhandlingsvana. Brinner för att skapa förutsättningar för verksamheten, ledning och dess chefer och medarbetare att nå verksamhetsmål.  Framgångsfaktorerna ligger i min sociala kompetens och förmåga att skapa förtroendefulla relationer.  

Erfarenhet
E
rfarenhet från att arbeta i så väl privat som offentlig sektor. Allt från stora globala organisationer till små entreprenörs och familjeföretag. Har erfarenhet av uppstart, ny förvärv och due diligence. Genomfört arbetsbrist, individärenden och större transformationer. Erfarenhet av personalansvar av HR och administrativ personal. 

Tidigare roller
HR Manager Norden
HR Manager Compensation & Benefits
HR Business Partner
HR specialist
HR projektledare
Exempel; implementerat nya personalsystem, befattningsvärdering och lönemodeller, outsourcat löner, signat arbetstidsavtal och nya kollektivavtal. Genomfört ledarskapsläggningar och diskrimineringsutredningar. 

Kontakta mig på: sara@wiibeckconsulting.com